Een multiculturele gemeente

Pinkstergemeente Emmanuël is een multiculturele gemeente die elke zondag samenkomt. Het fundament van onze gemeente is Jezus Christus en Hem willen we dan ook iedere zondag de eer brengen van onze redding.

Het gemeenteleven

“Dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid” (1 Tim. 3:15).

Samen vormen wij als gemeente, het huis van God. In het huis van God moeten geestelijke waarheden en principes in de praktijk uitgewerkt worden . Gaandeweg onderwijst de Geest van God hoe Zijn gemeente functioneren moet. Zo blijven we zoeken naar Gods wil voor onze “huisregels”, de richtlijnen die we nodig hebben voor het belijden en beleven van Gods waarheid in onze situatie. We geloven dat de Heilige Geest ons de weg zal blijven wijzen, zodat we gezamenlijk groeien naar een optimaal functioneren tot eer van God.